ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1
ไปยัง www.e-learningdst.com

2
คลิกที่ สมัครสมาชิก3
กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนถูกต้อง4
ระบบจะส่งลิงค์ ไปยังe-Mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้5
เปิด mail ของท่าน ระบบจะให้ท่านคลิกลิ้งค์เพื่อทำการยืนยันการลงทะเบียน6
ท่านสามารถใช้ User และ Password ของท่านเข้าสู่ระบบ